Ditkanik.nu: een aanjager van mobiliteit!

Video voor werkgevers

Video voor werknemers


Ditkanik.nu stimuleert medewerkers na te denken over hun loopbaan, kansen te zien en zelf de regie te nemen op hun loopbaan!

Ditkanik.nu is een gestructureerde e-portfolio methodiek die het voor (uw) medewerkers mogelijk maakt om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in hun ervaringen. In het e-portfolio voegen medewerkers mijlpalen toe aan hun loopbaan. Voor elke mijlpaal definieert een medewerker een periode en een categorie (werk, opleiding of nevenactiviteiten). Tevens is het voor hem/haar mogelijk om arbeidsmarktcompetenties en/of functiespecifieke competenties te koppelen aan de toegevoegde mijlpaal. Door ten slotte documenten aan de mijlpalen te koppelen “onderbouwt” de medewerker zijn of haar mijlpalen.

Presenteren en delen van het portfolio

Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden hun gevulde portfolio te delen met derden. Dit kunnen zowel geïnteresseerden binnen als buiten de huidige organisatie zijn. De medewerker bepaalt zelf welke mijlpalen met welke geïnteresseerde gedeeld worden.

Ondersteuning

Tijdens het vullen van het e-portfolio hebben medewerkers continu de beschikking over ondersteunende middelen zoals een tekstuele en visuele informatiemodule, een live-chat met een mobiliteitsadviseur en een interne berichtenservice.

Ditkanik.nu voor de organisatie

Naast dat Ditkanik.nu uw medewerkers meer bewust maakt van hun ervaringen geeft het u als organisatie inzicht in de kennis en kunde van uw medewerkers. Door dit inzicht zijn medewerkers beter in te zetten binnen uw organisatie. Tevens kan het e-portfolio als startpunt voor een mobiliteitstraject dienen.

Stuur ons een email